среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie balustrady z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Budowa plot z Winylu na plot i furtę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma wypadkami.

Ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przylegającymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia plastykowe na plot i bramę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego montażu a także proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w celach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji plotki Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane balaski z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej ulicy. W sytuacji kiedy przewidywane ogrodzenia z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий